Zonsverduistering/ Solar eclipse - Megaphone-ENSEMBLEGeluidsopname van het Megaphone ENSEMBLE, in 'tschip in Tetterode, Amsterdam (NL)

Video van Julie Lesenne, gemaakt tijdens de opbouw van de tentoonstelling Mind the Gap, Waregem (B) voor de echte zon te verduisteren. In de plaats scheen http://www.sunstream.tv in de tentoonstellingsruimte.

Sound of the Megaphone ENSEMBLE, 'Tschip Tetterode, Amsterdam (NL)

Video of Julie Lesenne , created during the preparation of the exhibition Mind the Gap, Waregem (B) to darken the real sun. Instead http://www.sunstream.tv appeared in the exhibition space.